Kansen creëren

We geven advies rond inclusie en delen via de juiste kanalen onze expertise zodat organisaties weten hoe ze die kansen kunnen creëren.

Lees meer over Kansen creëren
Informeren

We informeren naar blinde en slechtziende mensen via aangepaste kanalen. We informeren overheden en organisaties over bestaande noden.

Lees meer over Informeren
Sensibiliseren

We zoeken aantrekkelijke communicatiecampagnes om noden en behoeftes op een leuke manier in de kijker te zetten.

Lees meer over Sensibiliseren
Samenwerken

We zoeken de juiste partners om iets te verwezenlijken of mee te communiceren. Ook communiceren we toegankelijke evenementen van andere organisaties.

Lees meer over Samenwerken
Deel jouw ervaring met Symfoon

Wil jij graag meewerken aan een toegankelijke maatschappij? Hieronder kan je je inschrijven om jouw mening en ervaring te delen. 

Lees meer over Deel jouw ervaring met Symfoon

Word jij onze nieuwe collega?

Een witte puzzel met een ontbrekend puzzelstuk
Om onze ploeg te versterken zijn wij op zoek naar een stafmedewerker met communicatie skills

Wil jij graag bijdragen aan een kansrijke en toegankelijke maatschappij?! Dan ben je bij Symfoon aan het juiste adres. Ben je iemand met een vlotte pen die andere mensen ook makkelijk weet te enthousiasmeren? Bekijk dan zeker de nieuwe vacature voor meer details.

Lees meer over Om onze ploeg te versterken zijn wij op zoek naar een stafmedewerker met communicatie skills

Internationale Mensenrechten Dag

Op de afbeelding staat een protestbord met de tekst:"Amplify your voice" Versterk je stem met op de achtergrond een bewolkte lucht.
Mensenrechten creëren we samen

10 December is Internationale Mensenrechten Dag! Helaas stoten personen met een handicap ook vandaag de dag nog op heel wat hindernissen waardoor zij hun rechten niet kunnen doen gelden. Het VN-verdrag inzake personen met een handicap wil deze voortdurende discriminatie beëindigen door in te zetten op inclusie en toegankelijkheid. Ook Symfoon bouwt mee aan deze inclusie door ontmoetingen en dialoog tussen mensen met en zonder visuele handicap te stimuleren. Elk individu speelt hierbij een belangrijke rol, want samen creëren we mensenrechten.

Lees meer over Mensenrechten creëren we samen

Opinie

Een donkerblauwe bol met daarin 3 december in witte letters
“Ook een handicap verdient geen discriminatie"

Een kritische bedenking op de internationale dag voor personen met een handicap.

We zien als maatschappij steeds meer in dat bepaalde dingen niet meer door de beugel kunnen; racistische opmerkingen, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie op basis van gender of sexuele voorkeur, woordkeuze in het praten over minderheden… Al deze thema’s krijgen, terecht, veel aandacht. Hoe kan het dan dat discriminatie tegenover mensen met een handicap hier nog steeds niet in één adem bij hoort?

Lees meer over “Ook een handicap verdient geen discriminatie"

Bedreigt de evolutie in de bankensector de autonomie van blinde en slechtziende personen?

foto van een briefje van 100 euro en bankkaarten in een portefeuille
Banken en blinde klanten, nog altijd een moeilijke oefening

In 2020 deed Symfoon een onderzoek naar de toegankelijkheid van de banken. Afgelopen week was er plots veel te doen rond de verdwijnende bankautomaten en de charter die de grootbanken van België ondertekenden.  In het licht van deze thematiek vatten wij graag even samen wat de impact hiervan is op onze doelgroep en hoe Symfoon naar de huidige bankensector kijkt.

Het is ondertussen duidelijk dat er meer en meer bankkantoren en terminals verdwijnen. De digitalisering die extra versneld werd door de corona-crisis speelt hierin de belangrijkste rol. Maar wat betekent dit voor blinde en slechtziende cliënten?

Lees meer over Banken en blinde klanten, nog altijd een moeilijke oefening

Hoe komen blinde en slechtziende personen in de Vlaamse media?

De VRT, helemaal voor iedereen?

De VRT lanceert een bevraging om de wensen van haar kijkers te kennen. Symfoon doet alvast een aanzet.

Lees meer over De VRT, helemaal voor iedereen?

Als geluiden konden spreken...

tekening van een persoon met luidspreker als mond, gericht naar een tweede persoon zijn oor
Geluidenatlas

We beschikken amper over woorden om over geluid te praten. En omdat we die taal niet hebben, is er ook weinig cultuur rond luisteren en geluid. Geef ons de woorden om erover te praten, dan pas bestaat het.

Lees meer over Geluidenatlas

Horeca, hier alles om toegankelijk te worden!

vrouw in café aan tafel met glas en nootjes die een menu in braille leest
Eye key Lekker inclusief: sleutel tot toegankelijke horeca.

Het is een leidraad om klanten die slecht(er) zien of blind zijn op een toegankelijke wijze in uw horecazaak te ontvangen.

Lees meer over Eye key Lekker inclusief: sleutel tot toegankelijke horeca.
bodem van een zwembad, getrokken boven wateroppervlak
Eye key Sportief inclusief: sleutel tot toegankelijke zwembeleving.

Met de Eye Key, Sportief Inclusief richt Zicht op Cultuur-Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (ZOC-SBPV vzw) zich tot de bouwheer, de architect, de onthaalmedewerker, de redder en de zwemleraar van een zwembad.

Lees meer over Eye key Sportief inclusief: sleutel tot toegankelijke zwembeleving.