De OKO-app en rateltikkers: samen naar een toegankelijke toekomst?

Share

03 december 2021

Deze week vernam Symfoon via het radioprogramma ‘Nieuwe Feiten’ de lancering van een nieuwe app.  Deze OKO-app herkent verkeerslichten en helpt zo blinde en slechtziende personen bij het oversteken. Symfoon wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om hierbij enkele belangrijke kanttekeningen te formuleren zodat de OKO-app en de klassiek rateltikkers geen of-of-verhaal zouden worden.

Om te beginnen wil Symfoon er graag op wijzen dat ongeveer tachtig procent van de blinde en slechtziende personen in België ouder is dan 65 jaar en velen onder hen geen smartphone gebruiken. Zij hebben dus wel degelijk de klassieke rateltikkers nodig om veilig aan de overkant te raken. Bovendien is het geluid van de rateltikker bij verkeerslichten een zeer goed oriëntatiemiddel. Blinde en slechtziende personen gaan precies op het geluid af en bovendien horen ze al van op afstand of de rateltikker aan een snel of langzaam tempo tikt. De snelheid van de rateltikker helpt blinde en slechtziende personen dus om in te schatten of zij nog voldoende tijd hebben om de weg veilig over te steken. Dit is ook nuttig voor ook andere mensen die om gelijk welke reden de oversteek wat trager doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die iets minder mobiel zijn of mensen die een kinderwagen voortduwen.

Daarnaast is het ook van belang om even stil te staan bij het batterijverbruik van een smartphone. De OKO-app maakt gebruik van de ingebouwde camera en verbruikt daardoor veel batterij. Blinde en slechtziende personen gebruiken onderweg (te voet of met het openbaar vervoer) hun smartphone  reeds voor honderd en één toepassingen zoals de weg vinden, de eerstkomende trein opzoeken, luisterboeken lezen, mails beantwoorden, Facebook raadplegen, assistentie bevestigen, aankondiging van de tramhaltes beluisteren, uurroosters raadplegen, enzoverder. De batterij van blinde en slechtziende smartphonegebruikers staat dus al onder hoge druk. Het is dan ook van belang dat zij op een veilige manier de overkant kunnen bereiken, ook wanneer de batterij van hun smartphone leeg is.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor Symfoon is het veiligheidsaspect dat gepaard gaat met het smartphone gebruik. Om de OKO-app te bedienen, moet de gebruiker de smartphone in de hand nemen en de camera richten naar de verkeerslichten. Dit in tegenstelling tot andere toepassingen, bijvoorbeeld navigatie, waarbij de smartphone veilig in de broek- of vestzak blijft en dus enkel de oortjes zichtbaar zijn. Personen met een visuele handicap lopen hierdoor dus een groter risico op diefstal. Dit potentieel veiligheidsprobleem is echter heel eenvoudig te vermijden door het plaatsen van rateltikkers aan elk verkeerslicht.

Tot slot is de kostprijs van deze app een grote bekommernis van Symfoon. Tot februari 2022 is de app gratis, maar nadien zal de gebruiker hiervoor moeten betalen. Blinde en slechtziende personen hebben zoals één ieder recht op veiligheid en het kan dan ook niet dat zij hiervoor een extra kost moeten betalen. De makers van de app suggereren dat zij overheden of zorgverstrekkers eventueel zouden kunnen overtuigen om de financiering van deze app op zich te nemen. Dit is voor Symfoon nogal een heikel punt omdat wij vrezen dat het op die manier een of-of-verhaal dreigt te worden. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat overheden de financiering van de OKO-app gebruiken als excuus om initiatieven voor audio-signalisatie bij ieder verkeerslicht onderuit te halen.

Symfoon wil dit scenario vermijden en reikt dan ook de hand naar Ayes om samen met de blind community een en-en-verhaal te schrijven. Ons licht staat alvast op groen!