Verslag workshop en screening Gasthuismuseum Geel (16 mei 2023)

Na maanden overleggen en voorbereiden werd het startschot gegeven van het project dat Symfoon en Toerisme Antwerpen samen vorm hebben gegeven. Op dinsdag 16 mei vond de eerste bijeenkomst plaats. En dit in het Gasthuismuseum in Geel. 

Een vroege ochtendtrein bracht ons erheen. Op het dagprogramma stonden een workshop en daarna een screening van de activiteit. 

In de ochtend kregen de deelnemende museummedewerkers eerst een onderdompeling in de wereld van personen met een visuele beperking. Aan de hand van een PowerPointpresentatie en foto’s kregen ze eerst wat meer uitleg over de verschillende soorten van slechtziendheid. Na de theorie volgde de praktijk. Iedereen kreeg een simulatiebril en mocht zelf aan den lijve ondervinden hoe belemmerend een verminderd zicht soms kan zijn. Sommige deelnemers waren erg ondernemend. Er werd koffie gehaald en zelfs koekjes werden er rond gedeeld met een brilletje op. Men ging voor de totaalervaring. 

Na de pauze werd de focus eerder gelegd op omgangstips en begeleidingstechnieken. Na heel wat tips en tricks werd de theorie ook aan de praktijk gekoppeld. Men probeerde de begeleidingstechnieken uit op elkaar met succes. Ideaal om de ochtend en de eerste workshop af te sluiten en dit met een warm en goed gevoel. De komende maanden werken we samen met mensen die een open visie hebben en erg leergierig zijn.  

Na een verkwikkende middagpauze, begonnen we aan de screening van het Gasthuismuseum. Tijdens de pauze hoorden we al in grote lijnen welke thema’s het museum behandelt. Onze gids Martien nam ons mee door het hele museum. We kregen een fantastische uitleg en mochten tevens diverse voorwerpen voelen en vasthouden. 

We bespraken wat goed was en welke werkpunten er nog waren. De ontvangst was heel hartelijk en we voelden ons echt welkom. We kijken met een voldaan gevoel terug op onze eerste projectdag. Benieuwd naar wat de tweede ons zal brengen. Dan trekken we naar het Speelgoedmuseum in Mechelen.