Meer over Symfoon

Wie is Symfoon?

Symfoon bouwt aan inclusie vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen. Door ontmoetingen en dialoog tussen mensen met en zonder visuele handicap te stimuleren, willen we komen tot een kansrijke samenleving. Zo wil Symfoon bekomen dat er beweging is in het denken, handelen en zijn van mensen. Symfoon is de nieuwe naam van Zicht Op Cultuur, Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen.

logo Symfoon met gedicht

Visie van Symfoon

Inclusie, een wederzijdse culturele toenadering en omarming.

Symfoon Vlaams blinden en slechtziendenplatform gelooft in de maakbaarheid van de maatschappij aan de hand van sociaal-cultureel bewegen. Via maatschappelijke actie, sensibiliseren, informeren en vormen richten wij ons naar de hele samenleving. In ons opzet om die samenleving meer inclusief te maken baseren wij ons op drie pijlers: informeren, kansen creëren en samenwerken.

 

KANSEN CREËREN

Symfoon vzw wil obstakels overwinnen, oplossingen aanbieden en kansen creëren.
Door te waken over toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord, zorgen we ervoor dat blinden en slechtzienden kansen krijgen om zelfstandig te (blijven) functioneren en volop te participeren aan het maatschappelijk leven.
Daarom zijn wij alert voor obstakels en problemen waar blinden en slechtzienden mee geconfronteerd worden. We ontwikkelen manieren om deze problemen te overwinnen of bieden oplossingen aan voor een grotere toegankelijkheid. Dit doen we op basis van informatie verstrekt door lotgenoten en andere organisaties met expertise over het onderwerp.

 

INFORMEREN IS CRUCIAAL

Symfoon vzw staat garant voor het verspreiden van betrouwbare en gefundeerde informatie. Daarom steken we niet alleen onze voelhoorns uit onder lotgenoten maar verzamelen we ook nuttige informatie bij experts en de samenleving in het algemeen. Op basis van deze informatie bereiden we dossiers voor en bouwen we acties op.

De kennis en informatie die daarbij verspreid wordt, zorgt ervoor dat blinden en slechtzienden te weten komen hoe zij met bepaalde elementen in de maatschappij kunnen omgaan. Maar wij richten die kennis ook naar de maatschappij zelf om daar aan te geven hoe de samenleving met blinden en slechtzienden kan omgaan. Dankzij onze connecties met relevante partners, maken we deze kennis wijd verspreid.

 

SAMEN NAAR INCLUSIE

We organiseren en stimuleren overleg tussen blinden, slechtzienden en hun verenigingen. Wij roepen blinden en slechtzienden op om hun kennis en ervaringen met ons te delen om zo beter gerichte resultaten te kunnen behalen.


Symfoon vzw vraagt blinden en slechtzienden om pijnpunten in onze maatschappij te signaleren. Bij meerdere berichten over eenzelfde onderwerp, onderzoeken wij of, hoe en met wie we dit kunnen aanpakken binnen ons actieveld, Vlaanderen.


Door uitsluitingsmechanismen van blinden en slechtzienden aan te kaarten en aan te pakken, bouwt Symfoon mee aan een inclusieve maatschappij, waar mensen met een ernstige visusbeperking volledig en volwaardig kunnen participeren. Voor andere organisaties die inclusie van blinde en slechtziende mensen belangrijk vinden, willen wij een hefboom, een megafoon of vliegwiel zijn.

 

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Door de samenleving te informeren en sensibiliseren over blinden en slechtzienden, stuurt Symfoon vzw aan op structurele verandering. Blinden en slechtzienden zijn geen onmondige minderheidsgroep  maar hebben een eigen identiteit,  een eigen visie.

Visie op toegankelijkheid
Visie op toegankelijkheid
Toegankelijk = bereikbaar + betreedbaar + bruikbaar + begrijpbaar + betaalbaar
Download bestand