Het spoor aangespoord

Share

31 mei 2021

Begin mei trok Symfoon (Zicht op Cultuur) vzw bij de NMBS aan de bel opdat ze ook voor blinde en slechtziende reizigers opnieuw assistentie zou voorzien. Personen met een visuele handicap vielen immers bij de heropstart van de assistentie uit de boot omwille van de veiligheidsrichtlijnen. Onze inspanningen hebben geloond. De NMBS heeft besloten om dan toch begeleiding te voorzien voor blinde en slechtziende reizigers die assistentie aanvragen. De NMBS-medewerkers op het station beschikken nu allemaal over persoonlijke beschermingsmiddelen en zullen de reizigers die dit nodig hebben bij de arm begeleiden.

Midden mei konden we als bestuurslid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap het circulatieplan inkijken dat de NMBS heeft opgesteld om de reizigersstroom van en naar de perrons gecontroleerd te laten verlopen. Via pijlen, gele lijnen en tactiele voetafdrukken, verkeersborden, hekken, afspanningslinten, enz. worden de reizigers in een eenrichtingstraject geleid.  De voorgestelde opstelling houdt echter risico’s in voor reizigers met een visuele handicap. Daarom deed Symfoon (Zicht op Cultuur) vzw een aantal aanbevelingen.  

  • Bij de toepassing van de nieuwe circulatieplannen in de stations moet de NMBS rekening houden met de bestaande ribbellijnen en noppenstroken. Hekken en lintafbakeningen horen er niet op te staan. Blinde en slechtziende kunnen er tegenaan botsen of gedesoriënteerd geraken.
  • Alle informatie moet visueel (schermen, signalisatie), auditief (vocale boodschappen geluidssignalen), digitaal (app’s, actuele informatie, stationsplannen) en tactiel (reliëfmarkeringen, braille) toegankelijk zijn.
  • De uniformiteit van de maatregelen, de communicatie en de signalisatie moet worden gegarandeerd. Dit is zeer belangrijk voor de oriëntatie van blinde en slechtziende reizigers.
  • De inschakeling van een steward in drukkere stations moet problemen rond de halvemeter-afstandsregel opvangen. Botsingen tussen personen met een visuele handicap en anderen houden voor beide partijen een risico op besmetting in. De steward zal ook reizigers informeren en veilig helpen. Assistentiehonden kunnen de pijlen, gele markeringen (lijnen en voetstappen) bijvoorbeeld niet interpreteren voor hun blinde gebruiker. Bovendien zijn assistentiehonden er niet op getraind om hun baasje op anderhalve meter afstand te houden van de andere reizigers.

Tenslotte dringt Symfoon (Zicht op Cultuur) vzw er bij de NMBS op aan om zo snel mogelijk de 3-urenregel voor assistentie aan personen met een handicap waar die voor Covid-19 van toepassing was, terug in te voeren.