“Ook een handicap verdient geen discriminatie"

Share

03 december 2021

Iedereen, of toch velen onder jullie hebben al wel ergens gelezen dat het vandaag de internationale dag is voor personen met een handicap. Dus gooien wij even een kritische blik op de maatschappij. 

Deze dag werd door de VN in het leven geroepen om mensenrechten en gelijke kansen voor personen met een handicap op de agenda te houden. Volgens ons is het tijd, dringend tijd dat er meer aandacht komt voor mensen met een handicap. Hoe kan het dat we als maatschappij steeds meer inzien dat bepaalde dingen niet meer door de beugel kunnen, maar dat discriminatie naar mensen met een handicap daar niet in één adem bij hoort? Racistische opmerkingen, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie op basis van gender of seksuele voorkeur, woordkeuze in het praten over minderheden,… Al deze thema’s krijgen, terecht, veel aandacht. Eén gedachte hierbij…

Wanneer iemand op straat een volwassen persoon aanspreekt als een kind of vooroordelen uit over hoe zijn leven waarschijnlijk is, maakt het dan uit of deze persoon vrouw, zwart of blind is? Maakt het uit van welke minderheidsgroep je deel uitmaakt om over discriminatie te kunnen spreken? Is het bij de ene groep belangrijk dat het goed bedoeld is of mensen niet beter weten, maar bij de andere niet? Dit is slechts één van de vele voorbeelden uit het leven gegrepen. Het is belangrijk om bewustwording te creëren over de realiteit van mensen met een handicap.

Er is nog veel werk aan de winkel. Wij willen daarom iedereen oproepen om zich te blijven inzetten voor verandering. Voor mensen met een handicap, want gelijke kansen en mensenrechten zijn er voor iedereen.