Uitstapzijde NMBS

Share

12 april 2021

Symfoon is belangenbehartiger bij de NMBS. We sporen hen aan om de uitstapzijde in de trein aan te kondigen. NMBS koppelde terug met volgend stappenplan:

  • In een eerste fase najaar 2019 zal de NMBS een intern onderzoek doen via de treinbegeleiders. Zij controleren of de uitstapzijde van de trein waarop ze reizen, overeenkomt met de uitstapzijde aangegeven op hun computer. De tests worden op diverse treintypes uitgevoerd. Slechtziende en blinde reizigers kunnen tijdens deze testperiode wel al bij de treinbegeleider terecht voor informatie over de uitstapzijde bij een volgende halte.
  • Vanaf 2020 zal de uitstapzijde via de schermen op de treinen type disero worden weergegeven.
  • In een derde fase zal die info ook via audioberichten worden afgeroepen.

Symfoon houdt de vinger aan de pols.