Krimpende ruimte op voetpaden vormt extra uitdagingen voor blinde en slechtziende voetgangers

Share

02 juni 2021

De ruimte die voor voetgangers nog over is gebleven krimpt zienderogen, dit ten voordele van onder meer fietsvoorzieningen en laadpalen. Hierdoor worden blinde en slechtziende voetgangers voor extra uitdagingen gesteld. Symfoon (Zicht op Cultuur) doet een appel om de vrije ruimte op voetpaden niet op te offeren.

PERSBERICHT, 30 januari 2020

 

De ruimte die voor voetgangers nog over is gebleven krimpt zienderogen, dit ten voordele van onder meer fietsvoorzieningen en laadpalen. Hierdoor worden blinde en slechtziende voetgangers voor extra uitdagingen gesteld. Symfoon (Zicht op Cultuur) doet een appel om de vrije ruimte op voetpaden niet op te offeren.De ruimte krimpt ten voordele van fietsvoorzieningen en laadpalen

 

De laatste jaren is er steeds weinig aandacht geweest voor de voetganger. Eerst was er koning auto, nu staat de fiets centraal. Het geduld en de veiligheid van blinde en slechtziende voetgangers wordt hiermee op de proef gesteld.

Zo doet het trottoir dienst voor heel wat infrastructurele fietsvoorzieningen. Loopruimte gaat verloren wanneer men voor de veiligheid van de fietser vrijblijvende fietspaden aanlegt op de ruimte van het trottoir. Daarbij komen ook de borden om aan te duiden dat dit paden voor fietsers zijn. Bovendien is er meer nood aan fietsparkeerplaats, waardoor fietsstallingen op het voetpad worden geplaatst.

Als nu ook laadpalen voor elektrische voertuigen op de voetpaden worden ingeplant,  wordt de inbreuk op de ruimte die er voor de voetgangers was, steeds groter. Momenteel staan in de straten van het Brussels Gewest nog maar zeventien laadpalen voor elektrische auto’s. Met die in parkings en andere half-publieke plaatsen erbij stijgt het cijfer naar 233. Dat is nog altijd een schijntje vergeleken met Amsterdam, waar 4920 laadpalen staan. Wat als dit de toekomst is in de Vlaamse steden?

De krimpende ruimte op voetpaden is bijzonder pijnlijk voor wie in hoge mate afhankelijk is van die vrije ruimte om zich te kunnen verplaatsen, zoals blinde en slechtziende mensen, al dan niet met geleidehond.

 

 

Wat zegt de wegcode?

 

De wegcode van het federale verkeersreglement van 1 december 1975 stelt dat voetgangers andere gedeelten van de openbare weg mogen volgen wanneer er geen begaanbare trottoirs of bermen zijn. Wanneer ze dan het fietspad gebruiken, moeten ze wel voorrang verlenen aan fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. Omwille van drukke verkeersstromen en het niet horen van elektrische fietsen en andere voertuigen is dit voor een blinde of slechtziende weggebruiker erg onveilig.

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening betreffende wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997 zegt onder meer dat elke voetgangersweg een geheel obstakelvrije loopweg moet hebben van minstens 1,00 m breed en een vrije hoogte van minstens 2,10 m. Bovendien staat in de Ontwerpwijzer Fietsverkeer dat een vrijliggend fietspad niet smaller mag zijn dan 2 meter.

Symfoon (Zicht op Cultuur) roept op om dit te respecteren. Laat wegen wegen blijven, laat fietspaden voor fietsers zijn en zorg dat voetpaden veilig zijn voor elke voetganger.