Team Trottoir was meer dan geslaagd!

Share

03 november 2022

Met een brede glimlach op ons gezicht kijken we terug naar een zeer geslaagde campagne! Wij bij Symfoon zijn zeer blij het met resultaat en het enthousiasme van iedereen die zich inzette voor Team Trottoir. Heel wat mensen gingen op pad om obstakels te signaleren en stuurde ons veel foto’s van obstakels die ze bestickerde met onze signalisatiestickers. Uit verschillende hoeken werd de campagne opgemerkt: verschillende kranten brachten Team Trottoir onder de aandacht, maar ook veel partner organisaties deelden de campagne op hun sociale mediakanalen. We hoopten dat we steden en gemeenten mee op de kar zouden krijgen en dat is gelukt! Ook politici zette hun schouders onder onze campagne. Zo kregen we een TokTok-filmpje van minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra Desutter toegestuurd, nam Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet contact met ons op en maakten we een wandeling met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.   Geblinddoekt en met een witte stok in de hand maakte Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een inleefwandeling. Minister Peeters werd gecoacht door een vrijwilliger van Team Trottoir die slechtziend is. Nadien ging de minister met vrijwilligers van de Markgrave vzw en Symfoon in gesprek over op welke manier de Vlaamse regering kan bijdragen aan obstakelvrije voetpaden.  De minister ondervond hoe moeilijk het is om enkel op tast en gehoor je weg te vinden. Daarnaast merkte mevrouw Peeters ook op dat blinde en slechtziende voetgangers voor extra uitdagingen gesteld worden, nu de ruimte voor voetgangers steeds vaker gedeeld wordt met fietsvoorzieningen en laadpalen. Fietsen en steps die op de stoep achtergelaten worden, vuilniszakken die niet aan de kan staan zoals het hoort, maar ook verkeersborden of zelfs overhangende hagen die niet onderhouden zijn zorgen ervoor dat blinde en slechtziende personen zich niet veilig kunnen verplaatsten. 

Het was een zeer constructief gesprek waar we voelde dat we gehoord werden. De minister en de aanwezige kabinetsmedewerkers erkenden het belang om ervaringsdeskundigen te betrekken bij regelgeving en structurele aanpassingen. We zijn uitgenodigd om verdere gesprekken te voeren en zijn dan ook zeer blij met het engagement om met Symfoon rond de tafel te zitten.   

We willen graag iedereen bedanken die zijn of haar schouders onder deze campagne zette! In het bijzonder willen we De Markgrave vzw bedanken voor de samenwerking.  Alle ingestuurde foto's kan je terugvinden op onze website: www.symfoon.be/teamtrottoir

We blijven strijden voor obstakelvrije voetpaden en jij kan dat ook doen! Signaleer je een obstakel? Neem een foto van het obstakel en deel je foto op sociale media met de #TeamTrottoir of stuur ze door naar info@symfoon.be.  Je hoeft niet ver te lopen, kijk eens rond in je eigen straat of wijk.   

Samen brengen we zoveel mogelijk obstakels in kaart en hopen we dat deze in de toekomst niet meer te bespeuren zijn.   

#TeamTrottoir  

Kennen jullie De Markgrave vzw al? Nee, wel: De Markgrave vzw wil bijdragen tot de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met een visuele en al dan niet bijkomende beperkingen. Daarom zetten we in op brede ondersteuning. Vanuit ervaring en op professionele wijze willen we de focus leggen op wat er voor onze cliënten toe doet. In die situaties die voor de cliënt belangrijk zijn, op die domeinen waar ze willen meedoen, meetellen en erbij horen.