Alle inhoud

logo symfoon: oog aan de horizon met daarrond bogen van gekleurde parels
Lees meer over Het spoor aangespoord
foto van een veelgebruikt en verweerd sleutelgat
Lees meer over Tips voor een optimale cultuurbeleving voor blinde en slechtziende mensen
bovenaanzicht - drie mensen op zetel wijzend naar laptop
Lees meer over E-commerce sensibilisering
logo symfoon: oog aan de horizon met daarrond bogen van gekleurde parels
Lees meer over E-commerce
foto van een groot gat in het midden van trottoir in een stad
Lees meer over Betere mobiliteit voor blinden en slechtzienden 'Team Trottoir'