MANIFEST PERSOONLIJKE ASSISTENTIE: Recht op persoonlijke assistentie voor iedere persoon met een handicap

Share

13 december 2022

Persoonlijke assistentie bleek in de afgelopen 2 decennia in Vlaanderen een van de belangrijkste sleutels voor inclusie. Honderden kinderen, jongeren en volwassenen die voor hun 65ste levensjaar een handicap verwierven, bouwden met behulp van persoonlijke assistentie hun leven uit, midden in de samenleving. Het gaf hun kansen om in de maatschappij te wonen, naar de gewone school te gaan, een gewone job op te nemen, relaties aan te gaan met andere mensen zonder afhankelijk van hen te zijn voor zorg. Heel normale zaken die echter zonder persoonlijke assistentie onhaalbaar waren. Persoonlijke assistentie geeft mensen beslissingsrecht en laat hen daarom toe hun menselijke waardigheid te behouden. Persoonlijke assistenten doen een topjob.

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw is de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap in Vlaanderen en streeft naar gelijke rechten, gelijke kansen en inclusie.

GRIP merkt dat persoonlijke assistentie nog veel te onbekend is en dat de politiek nog veel te weinig doet om het recht op persoonlijke assistentie, dat ook verwoord staat in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap waar te maken.

Daarom heeft GRIP een manifest geschreven, met voorstellen over hoe dit recht versterkt kan worden. Je kan dit manifest hier lezen! Word bestand: https://www.gripvzw.be/nl/document/220/202112142233865_211215-def-manifest-persoonlijke-assistentie-2021.doc PDF bestand:https://www.gripvzw.be/nl/document/221/2021121422453544_211215-def-manifest-persoonlijke-assistentie-2021.pdf

Ook voor mensen die Symfoon volgen kan persoonlijke asisstentie een belangrijk middel zijn om een menswaardig leven te leiden en te participeren in de maatschappij. We steunen de oproep van GRIP!