Symfoon zetelt in de werkgroep en het bestuur van NOOZO

Share

13 februari 2024

NOOZO, dat staat voor 'Niets over ons, zonder ons'. Deze Vlaamse adviesraad voor en door mensen met een beperking geeft advies aan de Vlaamse Regering over allerlei belangrijke onderwerpen, zoals digitale inclusie en toegankelijkheid van gebouwen. Via NOOZO kunnen personen met een beperking actief hun stem laten horen.

De deelnemers van NOOZO zijn vertegenwoordigers van heel uiteenlopende verenigingen van/voor personen met een handicap. Die komen samen en stemmen met elkaar af waardoor ze sterker staan op vlak van beleid. De structuur van NOOZO is als volgt: enerzijds is er het bestuur, die de richting van de vzw bepaalt. Anderzijds zijn er de adviesraad en de werkgroepen, die inhoudelijk werken. De werkgroepen verkennen een thema en formuleren hierrond een visie en aanbevelingen. In zo'n werkgroep denken ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van verenigingen en experts over een bepaald onderwerp na en schuiven aanbevelingen naar voor.

Die aanbevelingen worden vervolgens door de adviesraad in ontvangst genomen. Zij schrijven het uiteindelijke advies en maken dat helemaal klaar om op te sturen naar de Vlaamse overheid. De adviesgroep streeft ernaar dat minstens de helft van haar leden vanuit eigen handicapervaring deskundigheid in kunnen brengen. 

Welke rol speelt Symfoon nu in NOOZO? Tot voor kort zetelde onze ervaringsdeskundige collega Brenda in de adviesraad, maar onlangs maakte ze de switch naar de werkgroepen. Dat betekent dat ze vanaf nu de adviezen helpt voorbereiden voor ze naar adviesraad worden gestuurd. Symfoon-bestuurslid Geert Van Brempt neemt dan weer een plaats in aan de bestuurstafel en bepaalt mee de strategie en de werking van de vzw. 

Op woensdag 24 januari nam Brenda deel aan zo'n werkgroep over toegankelijkheid. Daarin kwamen doctorandi van de UGent hun onderzoek voorstellen naar het lokaal welbevinden bij inwoners met een beperking en de link met het gemeentebestuur en -beleid. Eind augustus 2024 zouden de resultaten van het onderzoek bekend moeten zijn. Daarnaast werd het horeca-platform Iedereen Overal besproken. Op dat platform kan je opzoeken welk café of restaurant precies aanpassingen heeft doorgevoerd voor welke beperking. In de werkgroep werd ingegaan op de verdere bekendmaking en het uitrollen van het platform.